خانه دکتر مریم صلاحیان

دکتر مریم صلاحیان

شماره تماس: ۴۴۴٠۵٨٠١-۰۲۱
نشانی مطب: میدان پونک خ میرزابابایی نرسیده به سردار جنگل نبش داروخانه جهان درمان طبقه اول
نوع عضویت: ممتاز