داروهای هومیوپاتی

TARENTULA HISPANICA

Introduction and History: The name ‘Tarentula’ covers a number of poisonous spiders, but in homeopathy, unless otherwise distinguished, it refers to Tarentula hispanica, Lycosa tarentula. Nunez...

NUX VOMICA

Nux vomica is prepared from the strychnine-containing seeds of the Strychnine or Poison Nut tree. Once prepared in homeopathic potencies, the remedy is non-toxic...

URTICA URENS

Urtica urens (Urt-u.) is mainly used for skin complaints such as urticaria (hives) and  burns. It’s also a useful remedy in types of gout,...

طب سنتی

طب مکمل یا Alternative medicine چیست؟

کلیه روشهای درمانی بجز پزشکی رایج که در نقاط مختلف دنیا رواج دارد و برای درمان انواع بیماری ها و مشکلات استفاده می شود...

طب کل نگر (HOLISTIC MEDICINE ) چیست؟

اساسا دانش پزشکی در طول تاریخ با دیدگاه کل نگری( HOLISTIC MEDICINE) به مقوله سلامتی و بیماری و همچنین پیشگیری از بیماری ها می پرداخته است. تقریبا”...