زناشویی

آیا هر یک از ما یک موجود واحد هستیم ؟

احتمالا" آنقدر این پرسش عجیب است که پاسخی برای آن نداشته باشید! آیا من به عنوان یک انسان، دقیقا" با همه دستگاه ها و اندامها...

ﻃﺐ سوزنی در درمان افسردگی چه نقشی دارد؟

ﻃﺐ سوزنی و درمان افسردگی در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۸ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ...

غم باد globus hystericus و درمان آن بوسیله طب هومیوپاتی

غم باد حتما این اصطلاح در گفتگو های روزانه شنیده اید. غم باد به طور ساده به عارضه ای گفته می شود که ناشی از...

تربیت فرزند

داروهای طب هومیوپاتی

GELSEMIUM (یاسمن زرد)

GELSEMIUM یکی از مهمترین داروهای طب هومیوپاتی محسوب می شود نه بخاطر گستره وسیع درمانی آن بلکه بعلت قابلیت درمان مشکلات و بیماری هایی...

FERRUM PHOSPHORICUM

مشخصات دارویی : نام داروی هومیوپاتی : FERRUM PHOSPHORICUM نام اختصاری هومیوپاتی : FERR-P نام لاتین: نام ایرانی: توان های رایج دارویی: Q -3X - 3C - 6X -...

EUPHRASIA (گل عینکی)

داروی هومیوپاتی EUPHRASIA  از این گیاه که در زبان عامیانه گل عینکی نامیده می شود. علامت یک نقطه سیاه در گلبرگ گل که شبیه...