درباره سلامتم

مجله اینترنتی تندرستی و طب مکمل سلامتم با هدف ایجاد پلی میان پزشکان طب مکمل و مردم ایجاد شده است تا مردم بتوانند با رشته های مختلف طب مکمل آشنایی بیشتری پیدا کرده و برای درمان خود از این رشته ها بهره مند گردند.
همچنین امکانات یک سایت شخصی را برای هر پزشک فراهم می نماید تا بتوانند در این سایت خود را معرفی کرده ، توانایی ها و دانش خود را ابراز نموده و افرادی که به تخصص ایشان نیاز دارند به راحتی به این پزشکان دسترسی پیدا کنند و پرسشهای خود را مطرح نمایند.
تولید کنندگان محتوای این مجله اینترنتی، پزشکان تایید شده طب مکمل می باشند این موضوع باعث شده مطالب غیر علمی و شبهه برانگیز که در سایر سایت ها و کانال ها رویت می شود و باعث گمراهی و آسیب بیماران می گردد، در سلامتم جایی نداشته باشد به همین خاطر سلامتم  یک سایت تخصصی طب مکمل بشمار می آید.